Turkey
Gay Nudist of Turkey

Group Description Bu klüp, Türk gay nudistlerin (çýplaklýðý sosyal olarak yaþamayý sevenler) birbiriyle tanýþýp, birlikte organizasyonlar yapabilmesi için oluþturuldu. Bu konuyla ilgilenen tüm gay, bi ve straight genç erkekleri aramýza bekliyoruz.  English Translation: A meeting place for young male nudists living in or visiting Turkey, straight, bi or gay, to enjoy the healthy social aspects of participating in naked events.Although based in Istanbul, we look forward to welcoming all young male nudists.

https://staywithfamily.com/gaycampgrounds/campgrounds/gay-nudist-of-turkey/ Read More